Picture of admin yorwor2
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
by admin yorwor2 - Saturday, 7 June 2014, 12:05 PM
 

เรียน คุณครูผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ร่วมทำแบบประเมินการอบรมในครั้งนี้ ตามลิงค์นี้นะคะ

http://goo.gl/UiFS6j

ขอบคุณค่ะ