รูปภาพของadmin yorwor2
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
โดย admin yorwor2 - Saturday, 7 June 2014, 12:05PM
 

เรียน คุณครูผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ร่วมทำแบบประเมินการอบรมในครั้งนี้ ตามลิงค์นี้นะคะ

http://goo.gl/UiFS6j

ขอบคุณค่ะ