Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของadmin yorwor2
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
โดย admin yorwor2 - Saturday, 7 June 2014, 12:05PM
 

เรียน คุณครูผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ร่วมทำแบบประเมินการอบรมในครั้งนี้ ตามลิงค์นี้นะคะ

http://goo.gl/UiFS6j

ขอบคุณค่ะ 

 
รูปภาพของadmin yorwor2
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
โดย admin yorwor2 - Saturday, 7 June 2014, 11:58AM
 

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษ Cyber Classroom จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) สำหรับครูผู้สอนนักเรียนโครงการ Cyber Classroom ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 327 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(11 คำ)
 
รูปภาพของadmin yorwor2
การอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2557
โดย admin yorwor2 - Thursday, 1 May 2014, 8:55PM
 

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2557 โครงการ Cyber Classroom จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/15 และ ม.3/15 ณ หอประชุมภัคพิพิธ 

 

Skip ประเภทของรายวิชา
Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่